Vi tar plats i Ales nya majoritet, Alesamverkan, ihop med Moderaterna, kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Vi som är valda 2023-2026:

Fullmäktige: Tyrone Hansson och Renee Palmnäs. Ersättare: Stefan Gustavsson och Brita Karlsson

Kommunstyrelsen: Renee palmnäs och Stefan Gustavsson

Utbildningsnämnden: Renee Palmnäs och Rickard Linde

Socialnämnden: Tyrone Hansson och Gunilla Ulander

Samhällsbyggnadsnämnden: Lars-Erik Carlbom och Ronny Eriksson

Servicenämnden: Brita karlsson och Pernilla Slitebo

Överförmyndarnämnden: Ronny Eriksson

Valnämnden: Lena Zackrisson och Brita karlsson

Välkommen till oss. Ditt lokala parti i Ale kommun. Vi bildades 2013 och har sedan valet 2014 varit representerade i Ale kommunfullmäktige. 

Välkommen att kontakta oss eller att bli medlem:

tyrone.hansson@ale.se

renee.palmnas@ale.se (gruppledare)